Negotiator - Blog

http://negotiator.kvalitne.cz

Úvodní stránka>Cestování>Přírodní památky
Témata
..::..

Bedřichovka (přírodní rezervace)

03.prosinec 2010 | 12:38


Přírodní rezervace Bedřichovka zahrnuje louky mezi silnicí TrčkovBedřichovka a státní hranicí s Polskem jižně od chaty Bedřichovka v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Polokulturní horské louky v nivě Orlice, které zde zbyly po velkoplošných melioracích koncem 70. let. Bohaté naleziště vzácných a chráněných druhů rostlin.

Geologie - Podklad tvoří svrchnokřídové vápnité jílovce až slínovce.

Květena - Poslední zbytek polokulturních luk v oblasti za hřbetem Orlických hor, patří ke společenstvům svazu Calthion a Polygono-Trisetion. Byly zde nalezeny bledule jarní (Leucojum vernum), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), starček potoční (Tephroseris crispa), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica) a další.

Zvířena - Na vrbách podél potoka se nalézá tesařík pižmový (Aromia moschata). V území žijí např. skorec vodní (Cinclus cinclus), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), čečetka zimní (Carduelis flammea), hýl rudý (Carpodacus erythrinus), cvrčilka zelená (Locustella naevia), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) a ťuhýk obecný (Lanius collurio), ze savců např. rejsek horský (Sorex alpinus).Koncepce ochrany přírody a krajiny Královehradeckého kraje (s. 124, ve formátu .pdf)

Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál: Originální článek na Wikipedii.

..::..
Tento blog Copyright(c) Negotiator