Negotiator - Blog

http://negotiator.kvalitne.cz

Úvodní stránka>Cestování>Přírodní památky
Témata
..::..

Čertova kazatelna

03.prosinec 2010 | 12:38


Čertova kazatelna je přírodní památka ev. č. 667, lokalita Plzeň-Radčice v okrese Plzeň-město. Správa AOPK Plzeň.

Důvodem ochrany je část příkrého svahu se skalními výchozy nad údolní nivou řeky Mže, ukázka selektivního větrání karbonských sedimentů (skalní okna, kulisy, římsy aj.). Je zde možno pozorovat geologický výchoz, ve kterém je dobře viditelné střídání pozic jemnozrnného a hrubozrnného materiálu, který vznikal v období divočící řeky a jezerní soustavy.
Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál: Originální článek na Wikipedii.

..::..
Tento blog Copyright(c) Negotiator