Negotiator - Blog

http://negotiator.kvalitne.cz

Úvodní stránka>Hudba>Akustika
Témata
..::..

Bílý šum

03.prosinec 2010 | 12:39


Bílý šum (zvuk ukázka) je náhodný signál s rovnoměrnou výkonovou spektrální hustotou. Signál má stejný výkon v jakémkoli pásmu shodné šířky. Například pásmo široké 20 Hz mezi 40 a 60 Hz má stejný výkon jako pásmo mezi 4000 a 4020 Hz. Bílý šum je tak nazýván jako analogie s bílým světlem, které obsahuje všechny frekvence. Nekonečný frekvenční rozsah signálu bílého šumu je pouze teoretický. Kdyby byl nenulový výkon na všech frekvencích, celkový výkon takového signálu by byl nekonečný. V praxi je signál „bílý“ pokud má ploché spektrum v definovaném rozsahu frekvencí.Jednou z aplikací bílého šumu je oblast architektonické akustiky. Zde je za účelem omezit rozptylující, nežádoucí zvuky (například konverzaci, atd.) ve vnitřních prostorách pouštěna nízká hladina šumu jako podkladový zvuk.

Bílý šum je používán v některých sirénách pohotovostních vozidel pro jeho schopnost proniknout ostatními zvuky prostředí (např. zvukem městské dopravy) a nezpůsobovat ozvěnu, takže je snazší určit směr odkud přichází.

Bílý šum má také využití v elektronické hudbě, kde je používán buď přímo nebo jako vstupní signál pro filtr k vytvoření ostatních typů šumových signálů. Je často užíván při syntéze zvuku, obyčejně k napodobení perkusních nástrojů jako činely, které mají ve svém spektru silnou šumovou složku.

Šum je také užíván k nastavení ekvalizéru při ozvučování koncertů nebo jiných představení. Do PA systému vyslán krátký impuls růžového šumu, který je monitorován z různých míst. Podle odezvy lze nastavit celkovou ekvalizaci k zajištění vyrovnaného přenosu. Některé systémy mohou toto nastavení provádět automaticky. Podobně je bílý šum používán pro testování přenosové charakteristiky zesilovačů a elektronických filtrů.

Bílý šum je základem některých generátorů náhodných čísel.

Bílý šum může být použit na zmatení jedinců před výslechem (brainwashing) a také jako součást techniky smyslové deprivace.

Přístroje, které jej produkují, jsou prodávány pro ochranu soukromí při konverzaci, podporu spánku a k zamaskování hučení v uších.
Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál: Originální článek na Wikipedii.

..::..
Tento blog Copyright(c) Negotiator