Negotiator - Blog

http://negotiator.kvalitne.cz

Úvodní stránka>Hudba>Akustika
Témata
..::..

Rychlost zvuku

03.prosinec 2010 | 12:39


Rychlost zvuku je rychlost, jakou se zvukové vlny šíří prostředím. Často se tímto pojmem myslí rychlost zvuku ve vzduchu, která závisí na atmosférických podmínkách - největší vliv na její hodnotu má teplota vzduchu.V ideálním plynu pro rychlost zvuku platí vzorec

kde p0 je tlak plynu při teplotě 0 °C, ?0 příslušná hustota a ? součinitel teplotní rozpínavosti plynu.U pevných látek záleží měření na tom, jestli se měří podélné vlnění v kompaktní hmotě, nebo příčné vlnění na tyči. V kompaktní hmotě je rychlost vyšší.Ze vzorce pro rychlost zvuku v ideální plynu vyplývá, že pro rychlost zvuku v suchém vzduchu platí následující vztah:

Následující tabulka udává přibližné rychlosti zvuku v různých nadmořských výškách:
Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál: Originální článek na Wikipedii.

..::..
Tento blog Copyright(c) Negotiator