Negotiator - Blog

http://negotiator.kvalitne.cz

Úvodní stránka>Politika
Témata
..::..

Politologický časopis

03.prosinec 2010 | 12:38


Politologický časopis je nejvýznamnější politologické periodikum v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vydává jej od roku 1994 Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně (do 1996 MPÚ Právnické fakulty Masarykovy univerzity). Navazuje na nepravidelně vydávaný Politologický sborník (1. číslo pod názvem Sborník MPÚ), který vycházel od 1991 a v polovině roku 1994 se přeměnil na čtvrtletně vydávaný Politologický časopis. V čele časopisu je Redakční rada v letech 1994-98 i Redakční kruh a dnes Redakční okruh.


Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál: Originální článek na Wikipedii.

..::..
Tento blog Copyright(c) Negotiator