Negotiator - Blog

http://negotiator.kvalitne.cz

Úvodní stránka>Politika
Témata
..::..

Schwarz-Gelbe Allianz

03.prosinec 2010 | 12:38


Schwarz-Gelbe Allianz (SGA, česky „Černožlutá aliance“) je organizace, která usiluje o založení monarchistické strany v Rakousku. Název „černožlutá“ byl zvolen v souvislosti s rodovými barvami středoevropské panovnické dynastie Habsbursko-Lotrinské.

Jejími principy jsou monarchie, demokracie, středoevropanství a tolerance (zakotveno v Manifestu z Artstetten). Mimoto se hlásí k náboženskému ekumenismu, kosmopolitismu a ke společenskému pluralismu, který pochází ze specifické evropské tradice založené na hodnotách osvícenského a křesťanského původu.

SGA byla založena 26. června 2004, postupně se stala novým politickým centrem monarchistického hnutí v Rakousku.Manifest z Artstetten byl představen veřejnosti 12. listopadu 2007 ve Vídni. Obsahuje čtyři základní postuláty (monarchie, demokracie, středoevropanství a tolerance), ze kterých bude SGA vycházet v další politické práci. Zpráva o tomto manifestu byla se zájmem přijata i v ostatních nátupnických státech Habsburské monarchie.

Podle Manifestu z Artstetten má být v Rakousku zavedena parlamentní monarchie, hlavou státu se pak stane nestranný (nestranický) panovník. Pozice panovníka má přispět k rozvoji přímé demokracie, monarcha by měl mít právo vyhlásit všelidové hlasování v případě sporných politických otázek zásadního významu. Některé kritické hlasy vidí v tomto bodu pokus o odstranění demokracie reprezentované politickými stranami. Také bývá SGA vytýkáno, že na rozdíl od jiných monarchistických organizací doposud neoznačila konkrétního kandidáta na trůn. Mimoto SGA má zdánlivě nízkou podporu mezi rakouskou šlechtou.

SGA považuje za smysluplné opětovné sjednocení středoevropských států (v zásadě: Česka, Rakouska, Slovenska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska) v monarchistické personální unii. Tuto unii s intenzivní spoluprácí v oblasti obrany, zahraniční a ekonomické politiky a s co možná největší samostatností vnitřní politiky jednotlivých členských zemí považuje SGA za smysluplný doplněk EU. Dále požaduje zlepšit integraci přistěhovalců, zvláště pak podporovat organizace zasazující se o integraci muslimů. Přesto však odmítá vstup Turecka do Evropské Unie.Program, který vychází z Manifestu z Artstetten je průběžně aktualizován.

Vedle obnovení parlamentní monarchie a opětovného sjednocení středoevropských států požaduje Schwarz-Gelbe Allianz mimo jiné rozsáhlou reformu školství, výkonné moci a rakouské Spolkové armády, snížení státních výdajů na účely stranických aparátů a zavedení volebního práva, které by bylo příznivé pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva (menšiny). Dále SGA trvá na masivní podpoře investic do alternativních zdrojů energie a sice v takové míře, aby bylo Rakousko co nejvíce nezávislé na energii dovážené ze zahraničí. Ve věci azylové politiky podporuje SGA nastavit mechanismus rozhodování o právu k pobytu, tak aby v něm měly hlavní slovo komunální orgány. Dalšími body programu je zastavení redukce sociálního systému a ukončit suplování státních povinností soukromým sektorem.Schwarz-Gelbe Allianz (Hg.): Das Artstettener Manifest - Erklärung der Monarchisten Österreichs. Wien 2007.


Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál: Originální článek na Wikipedii.

..::..
Tento blog Copyright(c) Negotiator