Negotiator - Blog

http://negotiator.kvalitne.cz

Úvodní stránka>Politika
Témata
..::..

Sociální demokracie

03.prosinec 2010 | 12:38


Sociální demokracie je politická ideologie, která se na konci 19. století vyvinula z klasického socialismu. V posledních letech přijmulo mnoho sociálně demokratických stran ideologii tzv. 'Třetí cesty'.

Socialistická internacionála (SI) - celosvětová organizace sdružující sociálně demokratické strany a strany demokratického socialismu - definuje sociální demokracii jako ideální formu (liberální) demokracie, která je schopná řešit společenské problémy, které vytváří neregulovaný kapitalismus. SI zdůrazňuje následující principy lidského společenství (následuje volný překlad):[1]

Původně byly členy sociálně demokratických stran jak demokratičtí socialisté, tak revoluční socialisté, např. Rosa Luxemburgová nebo Vladimir Lenin. Po první světové válce a Ruské revoluci je sociální demokracie spojena výlučně s ne-revolučním politickým směrem.

V tomto úseku článku naleznete přehled všech sociálně demokratických stran. Pokud v zemi existuje více stran této orientace, jsou zmíněny pouze ty, které jsou zastoupeny v tamním (hlavním) parlamentu. V závorce je vždy uveden počet mandátů. Je zvykem, že sociálně demokratické strany se v západní Evropě nazývají socialistickými, proto pokud je u strany poznámka „socialistická strana“, zamená to, že strana je demokraticko socialistické orientace. Problém nastává u nacionalistických levicových stran. Některé staví svůj program na socialismu, jiné na komunismu. Často však tyto strany utvářejí spojené bloky.Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál: Originální článek na Wikipedii.

..::..
Tento blog Copyright(c) Negotiator