Negotiator - Blog

http://negotiator.kvalitne.cz

Úvodní stránka>Věda>Matematika>Algebra
Témata
..::..

Monom

03.December 2010 | 12:39


Monom (jednočlen), představuje výraz obsahující čísla a písmena, přičemž se v něm nevyskytuje sčítání ani odčítání.

Např. ve výrazu - 2x3y5 se vyskytují pouze operace umocňování a násobení, takže se jedná o monom. Výraz 2x + 3y monomem není, protože obsahuje sčítání.Pokud se v monomu vyskytuje každé písmeno pouze jednou a také číslo (s výjimkou exponentů) je pouze jedno, pak je monom označován jako redukovaný.

Např. monom \left(\frac{9 x^2 y}{z}\right)\left(\frac{y^3}{3 z}\right) není redukovaný, lze jej však redukovat na redukovaný monom \frac{3 x^2 y^4}{z^2}.Jestliže dva monomy upravíme na redukované a následně zjistíme, že oba redukované monomy mají stejné části složené z písmen, pak je označíme jako podobné. Mají-li podobné monomy číselné koeficienty o stejné absolutní hodnotě, ale s opačným znaménkem, pak se nazývají opačné.Monomy - 3xy5 a 7xy5 jsou podobné.

Monomy - 3xy5 a 3xy5 jsou opačné.

Monomy - 3xy5 a 3x5y nejsou opačné ani podobné.
Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál: Originální článek na Wikipedii.

..::..
Tento blog Copyright(c) Negotiator