Negotiator - Blog

http://negotiator.kvalitne.cz

Úvodní stránka>Cestování>Přírodní památky
Témata
..::..

Sfinga (přírodní památka)

03.prosinec 2010 | 12:38


Přírodní památka Sfinga je skalní srub v lesním porostu na Vápenném vrchu nalézající se asi 5 km jihovýchodně od obce Deštné v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou. Ev.č.1511, správce CHKO Orlické hory.

Chráněn je významný geologický vrcholový útvar.

Geologie - Skalní výchoz z granátického svoru, prostoupeného granitovou injekcí, je typickým mrazovým srubem. Spadá až 7 m vysokou stěnou do malé nivační sníženiny, z níž vychází balvanový proud. Podobné mrazové sruby vystupují i v severním sousedství.

Květena - V okolí skalního výchozu rostou jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), buk lesní (Fagus sylvatica) a smrk obecný (Picea abies), v podrostu metlička křivolaká (Avenella flexuosa), borůvka černá (Vaccinium myrtillus) a vřes obecný (Calluna vulgaris). Rostlinstvo není hlavním předmětem ochrany.

Zvířena - V okolí se vyskytuje sojka obecná (Garrulus glandarius), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), pěnkava obecná (Fringilla coelebs) a jiné běžné druhy. Žijí zde rejsek obecný (Sorex araneus) a myšice lesní (Apodemus flavicollis).


Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál: Originální článek na Wikipedii.

..::..
Tento blog Copyright(c) Negotiator