Negotiator - Blog

http://negotiator.kvalitne.cz

Úvodní stránka>Cestování>Přírodní památky
Témata
..::..

Velká louka

03.prosinec 2010 | 12:38


Přírodní památka Velká louka zahrnuje lesní rašelinnou louku asi 5 km východně od vesnice Deštné v Orlických horách (1 km severně od hájovny v Trčkově) v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Jedna z posledních lesních rašelinných luk v Orlických horách, která unikla odvodnění lesních půd, prováděných v této oblasti v 70. letech. Je významnou botanickou i entomologickou lokalitou a jedním z posledních útočišť ohrožených rostlin a živočichů.Podklad tvoří granátické svory a pararuly stroňské skupiny, částečně též sedimenty svrchní křídy (slínovce, pískovce aj.).Na lokalitě jsou vyvinuta společenstva převážně rašelinných luk svazu Caricion davallianae se vzácnými druhy. Roste zde ostřice Davallova (Carex davalliana), ostřice blešní (Carex pulicaris), starček potoční (Tephroseris crispa), prstnatec májový ( majalis) i prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata), tolije bahenní (Parnassia palustris), bradáček vejčitý (Listera ovata), upolín nejvyšší (Trollius altissimus), prvosenka vyšší (Primula elatior) a další. Na okraji jsou vyvinuta společenstva svazu Nardion se smilkou tuhou (Nardus stricta) a metličkou křivolakou (Avenella flexuosa). V prostoru louky roste několik náletových smrků.Byli zde nalezeni pavouci Heliophanus dampfi a Entelecara congenera – reliktní a vzácné druhy horských rašelinišť. Vyskytuje se zde též majka fialová (Meloe violaceus), v tůních potápníci z rodů Hydroporus a Agabus a vírník Gyrinus substriatus. V malých tůních se rozmnožují čolek horský (Triturus alpestris) a skokan hnědý (Rana temporaria). Zaletují sem hýl rudý (Carpodacus erythrinus), křivka obecná (Loxia curvirostra), linduška lesní (Anthus trivialis) a datel černý (Dryocopus martius).Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál: Originální článek na Wikipedii.

..::..
Tento blog Copyright(c) Negotiator