Negotiator - Blog

http://negotiator.kvalitne.cz

Úvodní stránka>Historie>Řecká mytologie
Témata
..::..

Uranos

03.prosinec 2010 | 12:38


Úranos (latinsky Caelus) byl v řecké mytologii první bůh nebes a nebe samo. Řecký výraz pro tohoto boha (???????) byl také výrazem pro nebe. Po prvopočátečním Chaosu se zmocnil vlády nad světem.

Byl zrozen samotnou Gaiou, matkou země. Když Úranos ovládl svět, spojili se v manželství a z něho vzešly děti Titáni:

Později následovali další potomci:

Úranos všechny své děti nenáviděl, zejména Hekatoncheiry, svrhl je do nitra země, odkud nesměli ven. Matka Gaia ponoukala Titány, aby za to Úrana potrestali a zbavili ho vlády. Nakonec se odhodlal nejmladší Kronos, zbavil ho mužství a vlády a prohlásil se za vládce sám.

Z Úranovy krve zrodila Gaia obry Giganty a Erínye - bohyně pomsty. Podle některých verzí byla posledním jeho potomkem bohyně Afrodíté, zrozená z mořské pěny. Většinou je však uváděn jako její otec Zeus a matkou bohyně Dióna.

U Římanů se stal z Úrana Uranus, bůh nebe a otec Saturna, který byl ztotožněn s řeckým Kronem. Bůh Calus patří až do císařské doby.

Starořecká báje o bohu jménem Uranos může souviset s bájí staroindickou, kde by mu přibližně odpovídal bůh Varuna. Uvažovalo se dokonce o etymologické souvislosti, ta však není považovaná za pravděpodobnou.všechny své potomky zplodil Uranus s Gaiou, kromě Afrodíté, která se zrodila z mořské pěny oplodněné genitáliemi vykastrovaného Urana.Se jménem Uranos souvisí řada termínů, především z oblasti astronomie:Výtahy z originálních řeckých pramenů (v angličtině)
Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál: Originální článek na Wikipedii.

..::..
Tento blog Copyright(c) Negotiator