Negotiator - Blog

http://negotiator.kvalitne.cz

Úvodní stránka>Technika>Počítače
Témata
..::..

Videohra

03.prosinec 2010 | 12:39


Videohra je druh počítačového zábavního softwaru, který vyžaduje video obrazovku pro svůj provoz. Mnohými však bývá termín videohra chápán v mírně posunutém smyslu, jako hra provozovaná výhradně na tzv. herní konzoli. Naopak termín počítačovou hrou pak v takovém případě reprezentuje hru provozovanou na zařízeních, která nejsou – ať už z technického či jen z pohledu zvolené formy prezentace dané platformy – jednostranně zaměřena právě na provoz zábavního software – typicky na platformách PC či Macintosh.

pozn.: Užívají se při psané formě jak dvojslovný (video hra) tak jednoslovný výraz (videohra)

Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál: Originální článek na Wikipedii.

..::..
Tento blog Copyright(c) Negotiator