Negotiator - Blog

http://negotiator.kvalitne.cz

Úvodní stránka>Technika>Počítače
Témata
..::..

UNION

03.prosinec 2010 | 12:39


UNION je syntaktická konstrukce jazyka SQL. Slouží ke sjednocení výsledku dotazu ze dvou nebo více vstupních množin dotazu SELECT.

Aby bylo možné množiny sjednotit, je nutné ve všech sjednocovaných množinách dodržet stejný počet sloupců a jejich datových typů.

SELECT col1, col2, col3, col4 FROM tab1
UNION
SELECT col1, col2, col3, col4 FROM tab2


Při sjednocení množin se shodné záznamy neopakují. Pro zobrazení všech záznamů odpovídajících podmínce slouží konstrukce UNION ALL.UNION lze použít u databází, které nejsou dokonale normalizované. Pokud databáze obsahuje tržby rozdělené do jednotlivých tabulek dle let pak rozdíl v UNION a UNION ALL pro vstupní množiny

vrátíTento článek je příliš stručný nebo neobsahuje důležité informace.
Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte nebo alespoň nahradíte tuto šablonu nějakou konkrétnější.Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál: Originální článek na Wikipedii.

..::..
Tento blog Copyright(c) Negotiator