Negotiator - Blog

http://negotiator.kvalitne.cz

Úvodní stránka>Válka
Témata
..::..

Mansteinova jarní ofenzíva

03.prosinec 2010 | 12:38


Po ruském vítězství u Stalingrad v únoru 1943 byla německá armáda na jižním úseku fronty a v celém Sovětský svaz otřesena a donucena ustoupit. Jednotky německých armád byly v oblasti Don a Kalač vystaveny silným útokům Rudé armády. Hrozilo závažné nebezpečí, že síly v sektoru stepí na západ od Stalingradu budou vzaty do ohromných kleští a bude vytvořen Superstalingrad.Vrchním velitelem německých armád v prostoru jižní fronty byl polní maršál Erich von Manstein. Je považován za jednoho z nejbrilantnějších německých vojevůdců v průběhu druhé světové války. Po porážce u Stalingradu řídil ústupové boje německých armád a rozhodl vyklidit město Charkov. Sovětské velení doufalo, že má nad nepřítelem velkou převahu a zahájilo ofenzívu s cílem zničit německé jednotky v celé šíři jižní frontu.Sovětské jednotky zahájily útok směrem přes Charkov s cílem definitivně porazit armády jižního frontu. Manstein, který takticky ustoupil z Charkova, doufal, že sovětské velení bude postupovat a nechá nekryté zadní linie. Tento předpoklad plně vyšel a Sověti povzbuzeni úspěchy začali německé armády pronásledovat bez jištění týlu. Tohoto Manstein využil a podnikl drtivý protiútok, který nejen zastavil sovětský postup, ale dobyl zpět město Charkov.Z taktického hlediska dosáhl Manstein stabilizace jižního úseku fornty až do léta 1943, kdy byly německé armády znovu poraženy v bitva u Kurska. Mansteinova protiofenzíva byla skvělým příkladem, jak lze úspěšně vést protiútok proti zcela nepřipravenému protivníkovi.


Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál: Originální článek na Wikipedii.

..::..
Tento blog Copyright(c) Negotiator