Negotiator - Blog

http://negotiator.kvalitne.cz

Úvodní stránka>Válka
Témata
..::..

Padací most

03.prosinec 2010 | 12:38


Padací most je častou součástí velkých středověkých hradů a pevností. Jeho smyslem bylo maximálně ztížit přístup nepřítele k (obvykle hlavní, ale občas i vedlejší) bráně, kterážto i přes mnohá vylepšení a doplňky obranného systému nad sebou i ve svém bezprostředním okolí často představovala závažnou slabinu v obraně.

Padací most představoval vrchol celé myšlenky a podstatné zlepšení oproti svým předchůdcům, kterými byly rozebratelné či lehce zničitelné mosty. Tyto i později přetrvávaly vedle padacího mostu u rozestavěných, menších či chudších hradů jakožto levnější řešení nebo provizorium.

Hlavní výhoda padacího mostu spočívala v tom, že jej bylo možné zvednout velice rychle a že po zvednutí zůstával neponičen a připraven k rychlému spuštění, pokud by bylo třeba provést výpad. Dalším plusem bylo, že zvednutý často zcela zakryl vstup brány a tudíž ještě posílil její obranu. Naproti tomu zde byly i nevýhody - pokud jej nepřítel dokázal spustit (a zároveň nezničit), získal tím často neocenitelné plus.

Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál: Originální článek na Wikipedii.

..::..
Tento blog Copyright(c) Negotiator