Negotiator - Blog

http://negotiator.kvalitne.cz

Úvodní stránka>Válka
Témata
..::..

Příměří

03.prosinec 2010 | 12:38


Příměří je dohoda o dočasném zastavení vojenských operací. Může být uzavřeno na dobu určitou nebo neurčitou a může mít globální nebo lokální platnost. Z formálního hlediska je nelze považovat za ukončení války, může mu ale předcházet a může být považováno za faktický konec války, pokud trvá až do okamžiku uzavření mírové smlouvy.

Zvláštní variantu představuje tzv. jednostranné příměří, které je vlastně deklarací jedné strany o ochotě jednat o příměří nebo míru a obvykle je spojeno s pozastavením útočných operací strany, která je vyhlásila.

Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál: Originální článek na Wikipedii.

..::..
Tento blog Copyright(c) Negotiator