Negotiator - Blog

http://negotiator.kvalitne.cz

Úvodní stránka>Věda>Matematika>Algebra
Témata
..::..

Koeficient

03.prosinec 2010 | 12:39


Slovem koeficient (z latiny, česky součinitel) se v matematice a dalších vědách označuje zpravidla konstantní číslo, kterým je násobena jiná hodnota (proměnná, funkce apod.). Koeficient velmi často bývá bezrozměrný.

Například u polynomu 3x2 + 5x - 2 je u členu s druhou mocninou koeficientem číslo 3; v algebře se často používají stejné indexy pro objekty a jim odpovídající koeficienty, např. obecný výraz pro polynom: a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n.

Ve fyzice koeficienty zpravidla charakterizují některé fyzikální vlastnosti objektu či materiálu.


Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál: Originální článek na Wikipedii.

..::..
Tento blog Copyright(c) Negotiator