Negotiator - Blog

http://negotiator.kvalitne.cz

Úvodní stránka>Věda>Matematika>Aritmetika
Témata
..::..

Znaménka plus a minus

03.prosinec 2010 | 12:39


Znaménka plus a mínus (+ a -) se obecně používají k označování kladných a záporných čísel a rovněž pro operace sčítání a odčítání. Používají se i v dalších významech, více méně analogických. Plus a minus jsou výrazy z latiny .Ačkoliv znaménka jsou nyní obecně známá stejně jako abeceda nebo indicko-arabské číslice, jejich použití není příliš staré. Například znaménko pro sčítání v egyptských hieroglyfech se podobalo nohám kráčejícím ve směru psaní textu (v egypštině se psalo různými směry), obrácený směr znamenal odčítání.

V Evropě se na začátku 15. století obecně používala písmena P a M .

Nejranější tištěný výskyt moderních znamének je pravděpodobně v knize „Behende und hüpscheenung auff allen Kauffmanschafft“ nebo Mercantile Arithmetic od Johanna Widmanna z roku 1489, kdy byly použity k označení přebytku nebo nedostatku. Znaménko + je zjednodušení latinského „et“ (podobně jako ampersand &). Znaménko - může být odvozeno od tildy psané nad m, které se používalo k označení odčítání; může se také jednat o zkrácení samotného písmena m.

Podle webovské stránky Earliest Uses of Various Mathematical Symbols , je první knihou, kde se + a - poprvé použilo k onačení operací sčítání a odčítání, kniha publikovaná Henricusem Grammateusem v roce 1518.

Robert Recorde, který navrhl znaménko rovnosti, zavedl písmenka plus a mínus do Velké Británie v roce 1557 v knize The Whetstone of Witte.Znaménka + a - mohou označovat mnoho různých operací, v závislosti na uvažovaném matematickém systému. Mnoho algebraických struktur má některé operace nazývané (nebo ekvivalentní) sčítání. Avšak znaménka se používají i ke zcela různým operacím, jako je spojování řetězců znaků.

Plus může znamenat:Znaménko mínus se v matematice používá dvěma způsoby:V židovské tradici se nejméně od 19.století se pro znaménko plus používá symbol převráceného T. Tuto praxi převzaly izraelské školy (přinejmenším od roku 1950) a nyní je zcela běžná ve většině základních škol (včetně světských) a v některých středních školách. Tento symbol používají rovněž náboženští autoři, ale většina knih pro dospělé používá mezinárodní označení „+“. Obvyklé vysvětlení pro specifický symbol je, že symbol „+“ vypadá jako křesťanský kříž. Unicode má tento symbol na pozici U+FB29 „Hebrejský znak alternativní písmenu plus“ (?).Znaménko mínus v Unicode je navrženo tak, aby mělo stejnou délku a výšku jako znaménko plus a znaménko rovnosti. Ve většině fontů mají stejnou šířku jako číslice, aby se usnadnilo rozdělování čísel do tabulek.

Spojovník (-), často nesprávně nazývaný pomlčka, je ASCII verze znaménka mínus. Je obvykle kratší délky než znaménko plus a často má i jinou výšku. Lze jo použít jako znaménko mínus, pouze když je znaková sada omezena ma ASCII, nebo s pevnou šířkou fontů.
Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál: Originální článek na Wikipedii.

..::..
Tento blog Copyright(c) Negotiator